Chuyện đó đây

Singapore thành lập học viện an ninh mạng

SGGP
Học viện sẽ bắt đầu tuyển sinh vào đầu năm 2018. Nhà cung cấp bảo mật không gian mạng Mỹ FireEye sẽ là đối tác đầu tiên của học viện về đào tạo khắc phục sự cố xâm nhập mạng và phân tích phần mềm độc hại. 
Nhằm đầu tư hơn nữa vào con người để bảo vệ an ninh mạng, Phó Thủ tướng Singapore Tiêu Chí Hiền cho biết Cơ quan An ninh mạng Singapore (CSA) sẽ thành lập một học viện mới để đào tạo các chuyên gia về an ninh mạng, và sẽ hợp tác với các đối tác hàng đầu trong ngành để đào tạo những người trong chính phủ và các cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng.

Học viện sẽ bắt đầu tuyển sinh vào đầu năm 2018. Nhà cung cấp bảo mật không gian mạng Mỹ FireEye sẽ là đối tác đầu tiên của học viện về đào tạo khắc phục sự cố xâm nhập mạng và phân tích phần mềm độc hại. 


MAI NGÂN

Tin cùng chuyên mục