Hợp tác kinh tế và đầu tư

Sẽ thu lãi số tiền nợ bảo hiểm xã hội

SGGP
Quyết định số 595/QĐ-BHXH cho phép trong trường hợp đơn vị trốn đóng bảo hiểm xã hội mà có kết luận cơ quan nhà nước có thẩm quyền kể từ ngày 1-1-2016, thì ngoài việc bị truy thu số tiền phải đóng theo quy định còn bị truy thu số tiền lãi. 
Theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2017, hàng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp trên quỹ tiền lương tháng của người lao động tham gia; đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan bảo hiểm xã hội mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

Đặc biệt, quyết định này cho phép trong trường hợp đơn vị trốn đóng bảo hiểm xã hội mà có kết luận cơ quan nhà nước có thẩm quyền kể từ ngày 1-1-2016, thì ngoài việc bị truy thu số tiền phải đóng theo quy định còn bị truy thu số tiền lãi. Cụ thể, đối với hoạt động trốn đóng bảo hiểm trước ngày 1-1-2016, sẽ tính theo mức lãi suất chậm đóng áp dụng đối với năm 2016; đối với thời gian trốn đóng bảo hiểm từ ngày 1-1-2016 trở đi, được tính theo mức lãi suất chậm đóng áp dụng đối với từng năm áp dụng tại thời điểm phát hiện trốn đóng bảo hiểm. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính.


CHẾ HÂN

Tin cùng chuyên mục