Xây dựng Đảng

Sẽ có khoảng 200 Ủy viên Trung ương khóa XIII

SGGP
Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất trình Đại hội XIII về số lượng khoảng 200 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, trong đó 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết, số lượng bằng khóa XII.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Ngày 27-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến với 968 điểm cầu trong cả nước.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó ban Tuyên giáo Trung ương, thông báo tới đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến về: phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; tiêu chuẩn, tiêu chí, số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019; công tác cán bộ.

Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, cho ý kiến vào các văn bản: báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ Hội nghị Trung ương 11 đến Hội nghị Trung ương 12 khóa XII; báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban kiểm tra các cấp năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên cho biết, tại Hội nghị lần thứ 12 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất, trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn, sẽ tăng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương ở những địa bàn công tác trọng yếu, chú ý tăng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, người dân tộc thiểu số. Cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ có 3 độ tuổi: dưới 50, từ 50 - 60 và từ 61 tuổi trở lên. Trong đó, phấn đấu độ tuổi dưới 50 khoảng 15%-20%; độ tuổi từ 50 - 60 khoảng trên dưới 70% và độ tuổi từ 61 trở lên trên dưới 10%. Trường hợp đặc biệt, cần thiết tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa mới không nằm trong độ tuổi quy định thì Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ xem xét kỹ lưỡng và trình để Ban Chấp hành Trung ương quyết định. Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất trình Đại hội XIII về số lượng khoảng 200 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, trong đó 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết, số lượng bằng khóa XII.

“Về số lượng Ủy viên Bộ Chính trị, cố gắng giữ như khóa XII, từ 17 - 19 đồng chí, Ban Bí thư từ 12 - 13 đồng chí”, đồng chí Nguyễn Hồng Diên thông tin.

TRẦN BÌNH

Tin cùng chuyên mục