Ngân hàng - Chứng khoán

Sẽ bố trí cán bộ chủ chốt đáp ứng yêu cầu chuyên môn lĩnh vực chứng khoán

SGGP

Chiều 18-5, Bộ Tài chính cho biết, bộ và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ chấp hành nghiêm kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc kỷ luật tập thể và các cá nhân là nguyên lãnh đạo, lãnh đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD). 

Bộ Tài chính đã chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các sở, VSD, các đơn vị liên quan kiểm điểm và triển khai các biện pháp khắc phục những vi phạm, khuyết điểm. Những sai phạm của các cá nhân sẽ không ảnh hưởng tới hoạt động của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các sở, VSD và thị trường chứng khoán. Bộ Tài chính đảm bảo hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực chứng khoán và vận hành thị trường chứng khoán liên tục, ổn định, an toàn; đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đang tham gia trên thị trường chứng khoán Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.

Sẽ bố trí cán bộ chủ chốt đáp ứng yêu cầu chuyên môn lĩnh vực chứng khoán ảnh 1 Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trao đổi với báo chí, ngày 18-5
Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tăng cường năng lực toàn diện và kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ chủ chốt đáp ứng được yêu cầu về năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các sở, VSD, đảm bảo công tác quản lý, giám sát thị trường chứng khoán thường xuyên, liên tục và có hiệu quả. Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện các giải pháp về: hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, thực hiện tái cấu trúc thị trường, nâng cao chất lượng hoạt động của các định chế trung gian, nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các sở, VSD… để thị trường chứng khoán phát triển bền vững, minh bạch, trở thành kênh dẫn vốn trung, dài hạn chủ yếu cho nền kinh tế, là kênh đầu tư dài hạn, an toàn, công bằng cho nhà đầu tư.

QUANG MINH

Tin cùng chuyên mục