Tự giới thiệu

SCB cập nhật tính năng mới “Rút vốn một phần trước hạn”

SGGP
Từ ngày 1-8-2022, SCB chính thức ra mắt tính năng “Rút vốn một phần trước hạn” đối với các sản phẩm Tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân.

SCB cập nhật tính năng mới “Rút vốn một phần trước hạn”

 Đặc điểm tính năng:

Khi có nhu cầu rút một phần vốn trước hạn, khách hàng được hưởng mức lãi suất như sau:

- Phần vốn rút trước hạn sẽ được áp dụng mức lãi suất không kỳ hạn thấp nhất do SCB công bố tại thời điểm rút;

-  Phần vốn còn lại sẽ tiếp tục được hưởng lãi suất đã cam kết ngay tại thời điểm khách hàng tham gia sản phẩm Tiền gửi.

Sản phẩm áp dụng:

- Tiết kiệm Phát Lộc Tài;

-  Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn thông thường với hình thức lĩnh lãi cuối kỳ và lĩnh lãi định kỳ;

-  Tiền gửi có kỳ hạn dành cho khách hàng cá nhân với hình thức lĩnh lãi cuối kỳ và lĩnh lãi định kỳ.

Tin cùng chuyên mục