Nước và cuộc sống

Sawaco tuyên dương 135 điển hình học và làm theo Bác

SGGPO
Nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, ngày 29-5, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã tổ chức tuyên dương điển hình tập thể và cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Trần Văn Khuyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng thành viên Sawaco tuyên dương các điển hình học tập Bác

Ông Trần Văn Khuyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng thành viên Sawaco tuyên dương các điển hình học tập Bác

Trong năm qua, bằng sự sáng tạo, chủ động, ứng dụng khoa học công nghệ phát triển mạng lưới, gắn đồng hồ nước, kéo giảm tỷ lệ thất thoát nước, cán bộ công nhân viên Sawaco đã kiên trì với mục tiêu đưa nước sạch đến người dân, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, các xã xây dựng nông thôn mới nhằm thực hiện mục tiêu đưa nước sạch đến 100% hộ dân.

Tính đến quý I-2019, tỷ lệ thất thoát nước chỉ còn khoảng 21%, sản lượng nước tiêu thụ đạt 107%, doanh thu tiền nước đạt 108,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo đồng chí Dương Hồng Đệ, Phó Bí thư Thường trực Sawaco, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Sawaco đã tập trung chỉ đạo nâng cao trách nhiệm, xây dựng phong cách, tác phong của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt.
Triển khai 7 nhóm tiêu chí đạo đức, phong cách ngành cấp nước cho cán bộ, đảng viên, người lao động. Bên cạnh đó cũng triển khai nhân rộng thực hiện các công trình có hiệu quả, nội dung đột phá tại các đơn vị, từ đó tạo phong trào thi đua sản xuất kinh doanh, rèn luyện ý chí, tu dưỡng bản lĩnh, đạo đức, phong cách làm việc cho người lao động.

Trong năm 2019, Sawaco xác định tiêu chí trong thực hiện Chỉ thị 05 là: mở rộng cung cấp nước sạch cho hộ dân, giảm tỷ lệ thất thoát nước, đảm bảo cung cấp nước sạch an toàn liên tục, đẩy mạnh cải cách hành chính với tinh thần vì dân hành động.

Dịp này, Sawaco đã tuyên dương 43 tập thể và 92 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

HỒNG HẢI

Tin cùng chuyên mục