Quy hoạch kiến trúc

Sắp xếp, xử lý nhà, đất công trong năm 2020

SGGP
UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch công tác năm 2020 về xử lý sắp xếp nhà, đất công trên địa bàn TP năm 2020 (theo Nghị định số 167/2017 của Chính phủ). 

Kế hoạch này nhằm hoàn thành việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất công do các tổng công ty, công ty 100% vốn nhà nước thuộc TP đang quản lý, sử dụng theo phương án đã được UBND TP phê duyệt.

Theo đó, cơ quan chức năng sẽ kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước; theo dõi tiến độ thực hiện phương án phê duyệt của các cơ quan đơn vị đã tiến hành hậu kiểm nhưng đang hoặc chưa thực hiện đúng phương án phê duyệt.

PHAN LÊ

Tin cùng chuyên mục