Giáo dục

Sắp xếp, tổ chức lại hệ thống trường sư phạm

SGGP
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về Đề án sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các cơ sở giáo dục đại học công lập và Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống trường sư phạm.

Theo kết luận của Phó Thủ tướng, việc xây dựng và trình 2 đề án nêu trên đã được Bộ GD-ĐT thực hiện theo đúng nhiệm vụ được giao và đúng quy trình, thủ tục.

Phó Thủ tướng giao Bộ GD-ĐT tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các cơ quan liên quan và ý kiến của các đại biểu dự họp để hoàn thiện và sử dụng 2 đề án trên vào việc xây dựng Đề án quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học và sư phạm.

HÙNG THANH

Tin cùng chuyên mục