Xã hội

Sắp xếp, giảm đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

SGGP
Tại hội thảo Chính phủ và chính quyền địa phương, được tổ chức ở Hà Nội ngày 25-8, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn nêu rõ chủ trương sẽ sắp xếp, giảm đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu khai mạc Hội thảo. Nguồn TCNN.VN

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu khai mạc Hội thảo. Nguồn TCNN.VN

Hội thảo này nhằm hoàn thiện, lấy ý kiến để sửa luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sẽ được bộ này báo cáo tại phiên họp Chính phủ vào ngày 30-8 tới.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho rằng, nội dung sửa đổi 2 luật này tập trung vào việc phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ và chính quyền địa phương theo hướng phân cấp mạnh, xác định rõ chức năng nhiệm vụ của từng cấp chính quyền, tránh chồng chéo. Bên cạnh đó, sửa các quy định liên quan đến việc sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện cũng như việc thí điểm hợp nhất, nhất thể hóa đơn vị Đảng và Nhà nước, đảm bảo tổ chức bộ máy hiệu, lực hiệu quả trong quản lý nhà nước, phục vụ dân tốt hơn.

Nêu một loạt điểm mới cần sửa 2 luật sắp tới, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết sẽ sửa Luật Tổ chức chính quyền địa phương theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và ủy quyền giữa Chính phủ và chính quyền địa phương, giữa các cấp chính quyền địa phương. Cụ thể, nhiệm vụ và quyền hạn, cơ cấu tổ chức của HĐND và UBND các cấp cũng cần tiếp tục hoàn thiện, phân biệt rõ hơn nữa chính quyền đô thị, nông thôn và hải đảo.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cũng cho biết, việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, xã cho phù hợp trong điều kiện xây dựng chính quyền điện tử, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế cũng cần được quy định thêm trong luật để có cơ sở rà soát, sáp nhập, sắp xếp lại. Quan điểm chung sẽ giảm số lượng đại biểu HĐND các cấp, giảm đại biểu HĐND công tác ở các cơ quan quản lý nhà nước; giảm số lượng phó chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện từ 2 xuống 1. Số lượng phó chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã cũng sẽ được quy định lại.


ĐỖ TRUNG

Tin cùng chuyên mục