Nông nghiệp

Sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

SGGP
Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn đề nghị Kon Tum đẩy mạnh hơn nữa việc sắp xếp lại các công ty nông, lâm nghiệp thuộc tập đoàn, tổng công ty đứng chân trên địa bàn tỉnh,...

Ngày 5-4, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Kon Tum về tình hình thực hiện phương án sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp. 

Thực hiện phương án tổng thể sắp xếp đổi mới các công ty lâm nghiệp, tỉnh Kon Tum có 7 công ty lâm nghiệp trực thuộc, một công ty lâm nghiệp và 7 công ty nông nghiệp thuộc tập đoàn, tổng công ty. Tổng diện tích tự nhiên của các công ty nông, lâm nghiệp trước khi sắp xếp, đổi mới là 277.630,8ha; sau sắp xếp, đổi mới và hiện nay quản lý sử dụng là 237.622,2ha (trong đó, đất sản xuất nông nghiệp 4.608,6ha; đất lâm nghiệp 219.055,6ha; đất quy hoạch ngoài 3 loại rừng 2.389,9ha; đất nông nghiệp khác 741,6ha). Diện tích còn lại dự kiến giao về địa phương và đơn vị khác quản lý sử dụng. 

Tại buổi làm việc, đại diện tỉnh Kon Tum đề nghị đoàn công tác kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành trung ương liên quan xem xét sớm có hướng dẫn cụ thể việc tăng vốn điều lệ từ giá trị rừng trồng đối với phần chênh lệch tăng thêm so với giá trị đầu tư ban đầu tại các công ty lâm nghiệp làm cơ sở cho các đơn vị thế chấp, sản xuất kinh doanh linh động và hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, có giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp không có diện tích rừng sản xuất là rừng trồng; có cơ chế thông thoáng, thuận lợi, đặc biệt là tạo nguồn vốn đối ứng đảm bảo cho công ty lâm nghiệp vay vốn tín dụng ưu đãi; bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ công ích của các công ty lâm nghiệp và bảo vệ rừng theo Đề án Tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014 - 2020.

Cùng với đó, có cơ chế đặc thù cho các công ty lâm nghiệp thuộc sở hữu nhà nước tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động, nhất là cơ chế đặt hàng, giao kế hoạch hàng năm của Nhà nước đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. 

Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn đề nghị Kon Tum đẩy mạnh hơn nữa việc sắp xếp lại các công ty nông, lâm nghiệp thuộc tập đoàn, tổng công ty đứng chân trên địa bàn tỉnh, rà soát lại và nhanh chóng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đơn vị sau khi sắp xếp; có phương án sử dụng hiệu quả diện tích đất thu hồi.

MINH TÂM

Tin cùng chuyên mục