Giao thông - Đô thị

Sáp nhập Tổng Công ty Cửu Long vào VEC

SGGP
Ngày 15-9, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể và Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh đã thống nhất kế hoạch sáp nhập Tổng Công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Tổng Công ty Cửu Long - thuộc Bộ GTVT) vào Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC - thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp).

Sáp nhập Tổng Công ty Cửu Long vào VEC

Theo đó, trong tháng 9, hai bên sẽ ký kết thỏa thuận sáp nhập, thống nhất nguyên tắc sáp nhập nguyên trạng các tài sản, quyền và nghĩa vụ liên quan của Tổng Công ty Cửu Long về VEC. Phần tài sản công của các dự án, quyền và nghĩa vụ liên quan trong việc quản lý các dự án sẽ được chuyển giao về Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ GTVT). Bộ Tài chính sẽ tham gia giám sát trong quá trình sáp nhập, chuyển giao tài sản.

Những nhân sự đang làm việc tại các công ty con của Tổng Công ty Cửu Long sẽ được chuyển về làm việc tại các công ty con của VEC. Những nhân sự đang làm việc tại công ty mẹ - Tổng Công ty Cửu Long sẽ được xét hoặc thi tuyển vào Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận. Trường hợp nhân sự là thành viên của hội đồng thành viên tổng công ty sẽ được xem xét, bố trí công việc mới phù hợp.

Bộ GTVT cho biết, kế hoạch sáp nhập này được thực hiện đồng thời với việc hoàn thiện thủ tục để đưa vào hoạt động Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, đơn vị sự nghiệp công thuộc Bộ GTVT vừa được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ ngày 26-8. Do đó, hai bên cần hoàn thành việc sáp nhập, chấm dứt hoạt động của Tổng Công ty Cửu Long trong tháng 12.

BÍCH QUYÊN

Tin cùng chuyên mục