Tự giới thiệu

Sanofi và KPMG giới thiệu báo cáo đầu tiên về tự chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam

SGGP
Sanofi Việt Nam và Công ty KPMG Việt Nam vừa giới thiệu Báo cáo “Sức mạnh của việc Tự Chăm sóc Sức khỏe - Nỗ lực hướng đến mục tiêu bao phủ sức khỏe toàn dân”. 

Sanofi và KPMG giới thiệu báo cáo đầu tiên về tự chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam

Báo cáo chứng minh những lợi ích kinh tế - xã hội khi mô hình Tự Chăm sóc Sức khỏe được triển khai tại Việt Nam. Việt Nam có thể tiết kiệm được 0,37-0,61 tỷ USD cho chi phí điều trị và tăng sản lượng của nền kinh tế lên đến 4,2 tỷ USD. Báo cáo này có trên https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/vn/pdf/publication/2020/8/VI-The-Power-of-Self-Care-in-Achieving-Health-for-All.pdf

S.K.

Tin cùng chuyên mục