Chính trị

Sáng nay 21-5, hơn 42.000 cử tri 4 huyện rẻo cao ở Nghệ An đi bầu cử sớm

SGGPO

Sáng nay 21-5, khoảng 42.696 cử tri của các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong và Con Cuông (tỉnh Nghệ An) đi bầu cử sớm.

Theo thống kê của Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An, tại huyện Kỳ Sơn có 31.246 cử tri, Tương Dương có 5.082 cử tri, Quế Phong có 3.943 cử tri và Con Cuông có 2.425 cử tri thuộc khu vực bầu cử sớm. Các cử tri này sẽ đi bầu cử sớm tại 207 điểm bỏ phiếu.

Cụ thể, tại huyện Kỳ Sơn có 156 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc 16 xã: Mường Ải, Mường Típ, Nậm Càn, Tà Cạ, Na Ngoi, Keng Đu, Đoọc Mạy, Mường Lống…

Huyện Tương Dương có 30 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc 4 xã: Hữu Khuông, Nhôn Mai, Mai Sơn, Lượng Minh. Huyện Con Cuông có 11 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc 4 xã: Môn Sơn, Châu Khê, Cam Lâm, Thạch Ngàn. Huyện Quế Phong có 10 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc 5 xã: Tiền Phong, Tri Lễ, Cắm Muộn, Mường Nọc và Nậm Nhoóng.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An, các điểm bầu cử sớm này nằm ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, nơi có địa hình phức tạp nên việc di chuyển từ các khu vực bỏ phiếu đến trụ sở làm việc của các Ban bầu cử phải đi bộ mất 1-2 ngày.

Mục đích bỏ phiếu sớm là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác báo cáo, tổng hợp và xử lý kết quả bầu cử ở các khu vực này được thuận lợi; tạo sự thống nhất, đồng bộ trong cả tỉnh.

>>> Một số hình ảnh được ghi lại tại bản Huồi Cọ (xã Nhôn Mai) và Huồi Tố (xã Mai Sơn, cùng huyện Tương Dương, Nghệ An)

Sáng nay 21-5, hơn 42.000 cử tri 4 huyện rẻo cao ở Nghệ An đi bầu cử sớm ảnh 1
Sáng nay 21-5, hơn 42.000 cử tri 4 huyện rẻo cao ở Nghệ An đi bầu cử sớm ảnh 2
Sáng nay 21-5, hơn 42.000 cử tri 4 huyện rẻo cao ở Nghệ An đi bầu cử sớm ảnh 3
Sáng nay 21-5, hơn 42.000 cử tri 4 huyện rẻo cao ở Nghệ An đi bầu cử sớm ảnh 4
Sáng nay 21-5, hơn 42.000 cử tri 4 huyện rẻo cao ở Nghệ An đi bầu cử sớm ảnh 5
Sáng nay 21-5, hơn 42.000 cử tri 4 huyện rẻo cao ở Nghệ An đi bầu cử sớm ảnh 6
Sáng nay 21-5, hơn 42.000 cử tri 4 huyện rẻo cao ở Nghệ An đi bầu cử sớm ảnh 7

DUY CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục