FTA Nâng cao vị thế hàng Việt

Saigon Co.op phấn đấu chạm mức 1.000 điểm bán trong năm 2021

SGGPO
Ông Nguyễn Anh Đức, Tổng Giám đốc Saigon Co.op cho biết, Saigon Co.op đã vạch ra các định hướng cho năm 2021 này, trong đó có nhấn mạnh đến nâng cao chất lượng công tác quản trị, tối ưu vận hành, tối đa hiệu quả, nâng cao hiệu quả kinh doanh để tạo nền tảng phát triển thông suốt, phấn đấu đạt doanh số toàn liên hiệp là 35.360 tỷ đồng, phát triển mạng lưới lần đầu tiên chạm mức 1.000 điểm bán tại các tỉnh thành trên cả nước.

ĐÌNH DƯ

Tin cùng chuyên mục