Tự giới thiệu

SABECO nâng cao giá trị kinh doanh lâu dài

SGGP
Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) vừa khẳng định sẽ đẩy mạnh quá trình chuyển đổi và phát triển trong giai đoạn 2 của quá trình chuyển đổi, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. 

SABECO nâng cao giá trị kinh doanh lâu dài

Đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 4.581 tỷ đồng vào năm 2022, SABECO cũng cam kết nâng cao giá trị kinh doanh lâu dài, tiếp tục cống hiến với tư cách một doanh nghiệp công dân trách nhiệm, củng cố cam kết phát triển bền vững chú trọng vào 4 mục tiêu (Tiêu thụ, Bảo tồn, Quốc gia và Văn hóa).

X.H.

Tin cùng chuyên mục