Hợp tác kinh tế và đầu tư

Rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng

SGGP
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 08/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan. 

Một công trình nhà ở riêng lẻ đang được xây dựng

Một công trình nhà ở riêng lẻ đang được xây dựng

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích để giảm thời gian thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng.

Cụ thể, rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng từ 166 ngày xuống còn tối đa không quá 120 ngày. Trong đó, gồm giảm thời gian thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, cấp giấy phép xây dựng 19 ngày; giảm thời gian thực hiện thủ tục thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy 10 ngày; giảm thời gian thực hiện kết nối cấp điện, cấp thoát nước 7 ngày và giảm thời gian đăng ký tài sản sau hoàn công là 10 ngày. Bên cạnh đó, thời gian giải quyết thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng, cấp giấy phép xây dựng cũng giảm từ 82 ngày còn tối đa 63 ngày (giảm 19 ngày). 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an, UBND cấp tỉnh, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cấp tỉnh, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ (công an cấp tỉnh) chủ trì, chỉ đạo rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy từ 30 ngày (theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới năm 2017) xuống còn tối đa 20 ngày (giảm 10 ngày); trong đó, góp ý đối với dự án thiết kế quy hoạch giảm từ 10 ngày xuống còn 5 ngày, góp ý đối với thiết kế cơ sở từ 10 ngày xuống còn 5 ngày. Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục kết nối cấp điện, cấp, thoát nước từ 14 ngày xuống còn tối đa 7 ngày (giảm 7 ngày) trong năm 2018. Thời gian giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cũng giảm từ 30 ngày xuống còn tối đa 20 ngày (giảm 10 ngày).

CHẾ HÂN

Tin cùng chuyên mục