Sáng tác

Rừng

SGGP
Chiều nay
Tôi trở lại khu rừng của mình
Cây cối chim muông hè nhau đánh đuổi

Rừng

Tôi đi xa lâu quá
Không ai còn nhận mặt

Chú chim sâu nhỏ trong tim tôi cất tiếng hót
Chẳng ai đáp lại
Dù chỉ một lời rất lãnh đạm.

HỮU VI

Tin cùng chuyên mục