Sáng tác

Ru con cuối chiều nắng mật

SGGP
Mẹ ru con cuối chiều nắng mật
Chú sẻ đồng đang mổ hạt trên cây
Con chim gáy chưa tìm về tổ nghỉ
Ru ơi con ngủ giấc đầy.

Ngủ ngoan đi con, chưa trọn một ngày
Con ong đó vẫn cùng bầy kiếm mật
Chị gái anh trai còn trên nương trỉa hạt
Mai sau nên người con sẽ vượt Pha Luông
Con sẽ cười trong buổi đêm buông
Khi trăng nghiêng rót vàng, rót ngọc
Đời từ đây không còn tiếng khóc
Lời ru bềnh bồng theo cánh nôi trăng

HỮU VI

Tin cùng chuyên mục