Quy hoạch kiến trúc

Rà soát, thẩm định lại 10 đồ án quy hoạch ở Củ Chi

SGGP
Huyện Củ Chi (TPHCM) có 10 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 khu nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái và dân cư nhà vườn ven sông Sài Gòn được thành phố phê duyệt từ năm 2013. Tuy nhiên, đến nay các quy hoạch này chưa được triển khai, người dân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất để xin phép xây dựng nhà ở nhưng chưa được giải quyết. 

Về việc này, Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM cho biết, theo Thông báo số 647/TB-VP tháng 9-2019 của Văn phòng UBND TPHCM, “đối với khu vực dọc sông Sài Gòn thuộc 10 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 khu nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái và dân cư nhà vườn ven sông Sài Gòn được tổ chức thực hiện, quản lý quy hoạch, trật tự đô thị theo đúng nội dung 10 đồ án quy hoạch phân khu đã được phê duyệt (không điều chỉnh quy hoạch); người dân trong khu vực này được ở, sinh sống, làm ăn, khai thác du lịch theo mô hình, quy hoạch được duyệt”. 

Như vậy, đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất và cấp phép xây dựng nhà ở tại các khu vực quy hoạch khu nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái và dân cư nhà vườn thuộc các đồ án trên địa bàn huyện Củ Chi, Sở Quy hoạch Kiến trúc đề nghị UBND huyện Củ Chi rà soát tổng thể về công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch trên địa bàn huyện, đánh giá lại hiện trạng sử dụng đất, quá trình thực hiện quy hoạch và điều kiện hạ tầng khu vực; mời các sở, ban, ngành có liên quan để góp ý, rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện quy hoạch theo quy định.

 

HÀN LAM

Tin cùng chuyên mục