Giáo dục

Rà soát chế độ chính sách giáo viên ngoài công lập

SGGP
Sở GD-ĐT TPHCM vừa có văn bản gửi các nhà đầu tư cơ sở giáo dục (CSGD) ngoài công lập trên địa bàn thành phố hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách với người lao động, thực hiện tuyển dụng và quản lý giáo viên, nhân viên trong các CSGD ngoài công lập. 

Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị nhà đầu tư các CSGD ngoài công lập chủ động rà soát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động; trong đó tập trung các nội dung như chế độ đóng bảo hiểm xã hội, việc ký kết hợp đồng lao động, giải quyết chế độ về ngày nghỉ, đăng ký giấy phép lao động đối với lao động nước ngoài công tác tại TPHCM.

Tất cả đơn vị ngoài công lập phải thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời trên trang thông tin điện tử của CSGD, niêm yết công khai tại đơn vị 3 nội dung: cam kết chất lượng giáo dục, điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và tình hình thu chi tài chính. 

THANH THU

Tin cùng chuyên mục