Quy hoạch kiến trúc

Rà soát, bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng

SGGP
UBND TPHCM vừa chỉ đạo các sở ngành và UBND quận huyện tăng cường quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn; bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; chấp hành nghiêm quy định quản lý hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng (VLXD). 

TP giao Sở TN-MT rà soát để phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản làm VLXD thông thường phù hợp với quy định hiện hành; tổng hợp các mỏ khoáng sản làm VLXD trên địa bàn, đảm bảo không ảnh hưởng tới các khu vực an ninh, quốc phòng, di tích lịch sử, văn hóa, du lịch, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên; không tác động tiêu cực tới môi sinh, môi trường, sinh hoạt của dân cư và không chồng chéo với các quy hoạch khác.

Tăng cường quản lý đối với khoáng sản làm VLXD thông thường, đặc biệt là cát xây dựng, đá xây dựng và đất sét làm nguyên liệu sản xuất gạch, ngói; tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định trong việc cấp phép thăm dò, khai thác và quản lý hoạt động khoáng sản làm VLXD sau khi cấp phép khai thác… 

UBND TP cũng giao các cơ quan chức năng tăng cường sản xuất, sử dụng vật liệu có sẵn thay thế cát tự nhiên; tăng cường sử dụng tro, xỉ làm vật liệu san lấp thay thế cát tự nhiên; đấu tranh, phòng ngừa khai thác cát trái phép và kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển trên các tuyến luồng hàng hải, trên vùng biển Cần Giờ.

PHAN LÊ

Tin cùng chuyên mục