Khoa học công nghệ

Ra mắt Viện Nghiên cứu đổi mới và phát triển bền vững - RIFISD

SGGPO
Ngày 12-9, Viện Nghiên cứu đổi mới và phát triển bền vững (RIFISD, thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) chính thức ra mắt tại TPHCM, do Tiến sĩ Phạm Ngọc Minh làm Viện trưởng.

Đại diện RIFISD cùng đại diện đối tác chiến lược trong lễ ra mắt

Đại diện RIFISD cùng đại diện đối tác chiến lược trong lễ ra mắt

RIFISD có chức năng tập hợp các nhà khoa học, chuyên gia trong hoạt động khoa học, quản lý kinh tế và quản trị doanh nghiệp thực hiện các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đào tạo và dịch vụ khoa học công nghệ về đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Nhiệm vụ chính của RIFISD là nghiên cứu khoa học; thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ, đề tài, dự án đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ tiên tiến nâng cao năng lực cạnh tranh; hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

RIFISD tập trung vào 3 lĩnh vực cốt lõi: Năng lượng tái tạo, nông nghiệp và phát triển nông thôn, môi trường và phát triển bền vững.

RIFISD có 12 cán bộ, viên chức được đào tạo trong và ngoài nước với trình độ chuyên môn sâu.

RIFISD có các đối tác: KOPIA (Hiệp hội Ngành công nghiệp quang Điện Hàn Quốc), Trung tâm Công nghệ Môi trường (ENTEC), Công ty TEQTO... Trong đó, đối tác chiến lược quốc tế KOPIA với thành viên gồm 80 tập đoàn, công ty là những nhà sản xuất polysilicon, pin mặt trời và các sản phẩm modun cho đến những nhà tích hợp hệ thống như Hyundai, OCI, Năng lượng mặt trời Shinsung,  Điện tử LG, Samsung. 

Dịp này, RIFISD ký kết hợp tác với các đối tác trong nước như TEQTO và đối tác chiến lược của KOPIA.  

CÔNG PHIÊN

Tin cùng chuyên mục