Chính trị

Ra mắt trang thông tin đặc biệt về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

SGGP
Ngày 26-10, Báo Nhân Dân khai trương trang thông tin “Lý luận, thực tiễn và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” tại địa chỉ http://cnxh.nhandan.vn. 

Ra mắt trang thông tin đặc biệt về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trang truyền tải những nội dung cốt lõi trong bài viết quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những ý kiến tâm huyết, sâu sắc của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, học giả và bạn bè quốc tế. 

Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết quan trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Bài viết của Tổng Bí thư đã nhận được rất nhiều ý kiến tâm huyết của cán bộ đảng viên và nhân dân cả nước. Các học giả, chuyên gia quốc tế cũng đặc biệt quan tâm và đánh giá bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tài liệu rất quan trọng mang tính định hướng, có giá trị thực tiễn cao không chỉ đối với đất nước Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn đối với những người cộng sản trên toàn thế giới.

Thời gian tới, Báo Nhân Dân sẽ tiếp tục bổ sung nội dung và tính năng mới nhằm mang tới cho bạn đọc trong và ngoài nước thông tin toàn diện, khách quan, sinh động.

TRẦN BÌNH

Tin cùng chuyên mục