Ngân hàng - Chứng khoán

Ra mắt thị trường chứng khoán phái sinh

SGGPO

Sáng 10-8, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tổ chức lễ khai trương thị trường chứng khoán phái sinh (TTCKPS) Việt Nam tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Bấm nút khai trương thị trường chứng khoán phái sinh

Bấm nút khai trương thị trường chứng khoán phái sinh

Sau khi có thị trường cổ phiếu ra đời vào năm 2000 và thị trường trái phiếu chuyên biệt vào năm 2009, đến nay Việt Nam đã có thêm TTCKPS. Đây là trụ cột quan trọng thứ ba trong cấu trúc của một thị trường chứng khoán (TTCK) hiện đại.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, nhấn mạnh, phát triển TTCK để tạo ra kênh huy động vốn trung và dài hạn làm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội là một chủ trương lớn và nhất quán của Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong thời kỳ đổi mới.

Thị trường cơ sở bao gồm hai thị trường chính là thị trường cổ phiếu và thị trường trái phiếu chính phủ đã lần lượt ra đời và đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và thay đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của đất nước. Quy mô của thị trường cổ phiếu và trái phiếu đã chiếm hơn 80% GDP. Trong đó, thị trường cổ phiếu có quy mô bằng 57% GDP, thị trường trái phiếu có quy mô bằng 24% GDP.

Ra mắt thị trường chứng khoán phái sinh ảnh 1 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ khai trương

Trong quá trình phát triển của TTCK nói chung, sự ra đời của TTCKPS là cần thiết, tất yếu nhằm hoàn thiện cấu trúc của thị trường tài chính và nằm trong chiến lược phát triển TTCK trong thời gian tới. Đây là thị trường có các sản phẩm phức tạp, chủ yếu giúp các nhà đầu tư phân tán và phòng ngừa rủi ro, đồng thời giúp đa dạng hóa sản phẩm đầu tư. Qua đó, làm tăng sự hấp dẫn và cơ hội của TTCK.

Do vậy, TTCKPS thường được phát triển sau thị trường cơ sở. Các nước trong khu vực thường mở cửa TTCKPS sau khoảng 30 năm kể từ ngày mở cửa TTCK cơ sở.

Để TTCK phát triển mạnh hơn nữa, đảm nhận vai trò cung cấp vốn trung và dài hạn chủ đạo cho nền kinh tế, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách về chứng khoán và TTCK phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện phát triển kinh tế đất nước.

Bên cạnh đó là vận hành TTCKPS thông suốt, ổn định, đảm bảo an toàn, minh bạch và hiệu quả với nhiều cấp độ, đa dạng hóa các loại sản phẩm từ đơn giản đến phức tạp, phù hợp với mức độ phát triển TTCK. Sau sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số khai trương hôm nay, cần sớm nghiên cứu thời điểm thích hợp để tiếp tục đưa các sản phẩm phái sinh trái phiếu chính phủ và sản phẩm quyền chọn vào giao dịch.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng đề nghị cần tăng cường quản lý, hoàn thiện mô hình giám sát và công bố thông tin trên TTCKPS, đảm bảo khả năng phòng ngừa rủi ro cho hệ thống tài chính, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia TTCK. Ngoài ra, phải tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ giao dịch và thanh toán bù trừ để bảo đảm an toàn, ổn định của thị trường, có khả năng kết nối, đồng bộ với các hệ thống giao dịch và giám sát thị trường…

NGỌC QUANG

Tin cùng chuyên mục