Xây dựng Đảng

Ra mắt sách “Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh, kiểm tra và phòng chống tham những trong tình hình mới”

SGGP
Nhà xuất bản Lý luận Chính trị vừa ra mắt quyển sách “Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh, kiểm tra và phòng chống tham những trong tình hình mới”. 

Quyển sách tập hợp các bài viết về công tác phòng chống tham nhũng hiện nay; đề cao biện pháp kiểm tra, giám sát của Đảng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng.

Ra mắt sách “Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh, kiểm tra và phòng chống tham những trong tình hình mới” ảnh 1
Nhóm tác giả (TS Lưu Hoàng Vân chủ biên) đã dày công nghiên cứu từ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, từ thực tiễn công việc để chắt lọc, tổng kết thành cuốn sách, với mong muốn đưa đến một cái nhìn toàn cảnh về cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự vào cuộc của hệ thống chính trị hiện nay. Đây là quyển sách bổ ích, góp thêm góc nhìn quan trọng về công cuộc phòng chống tham nhũng trong tình hình mới.

HÀM LUÔNG

Tin cùng chuyên mục