Sách và cuộc sống

Ra mắt sách Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc

SGGP
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Báo Nhân Dân phối hợp với NXB Chính trị Quốc gia Sự thật giới thiệu đến độc giả cuốn sách Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc.

Ra mắt sách Tầm nhìn chiến lược  và ý chí vươn lên của dân tộc

Sách dày 560 trang, tập hợp 3 bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị, tổ chức, tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; cùng một số bài viết, ý kiến từ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cả nước về nội dung các bài viết trên. 

Những vấn đề Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tập trung phân tích, gợi mở, trọng tâm là việc chuẩn bị các văn kiện đại hội và công tác nhân sự thật sự trở thành “cẩm nang” đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng, với cán bộ và đảng viên, nhất là những người trực tiếp tham mưu, giúp cấp ủy chuẩn bị và tổ chức đại hội.

Qua các bài viết của bạn đọc đăng tải trên báo chí, cho thấy nhiều cấp ủy đã kịp thời tổ chức nghiên cứu, quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu trong 3 bài viết đến cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đưa tinh thần đó vào ngay trong quá trình xây dựng, hoàn thiện dự thảo các văn kiện đại hội và công tác chuẩn bị nhân sự. 

Cuốn sách Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc là tài liệu bổ ích đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên vận dụng trong công tác của mình.

 

QUỲNH YÊN

Tin cùng chuyên mục