Sách và cuộc sống

Ra mắt bộ sách giàu giá trị về Mặt trận, Liên minh và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam

SGGP
Ngày 13-4, tại TPHCM, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM kết hợp Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức ra mắt bộ sách Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (bổ sung, tái bản).

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải tặng hoa cảm ơn các thành viên Ban Biên soạn bộ sách

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải tặng hoa cảm ơn các thành viên Ban Biên soạn bộ sách

Tham dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Thành ủy TPHCM qua các thời kỳ; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Trong 2 năm 2017-2018, Thành ủy TPHCM nỗ lực tổ chức bản thảo để xuất bản và ấn hành bộ hồi ký kháng chiến về Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Được bạn đọc gần xa đón nhận, trong 2 năm 2020-2021, nhằm bổ sung nhiều bài viết đa dạng, phong phú hơn, Thành ủy TPHCM chủ trương tái bản, có bổ sung, chỉnh sửa bộ sách. So với lần in trước, ở lần xuất bản này, bộ sách bổ sung và chuyển đổi vị trí của một số bài giữa các tập nhằm bảo đảm tính lôgíc, tính hệ thống. Bộ sách dày 2.314 trang với 220 bài viết, 329 ảnh tư liệu. Đặc biệt, Ban Biên soạn đã đưa vào bộ sách 16 chuyên đề của Ban Thường vụ Thành ủy đề ra.

Theo đồng chí Trần Hữu Phước, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam, Trưởng Ban Biên soạn bộ sách, bộ sách giúp người đọc hôm nay và mai sau thấy thêm được những điều đã dẫn đến thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, góp phần giải đáp câu hỏi lớn - vì sao cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta trở thành một trong những sự kiện chính trị nổi bật trên thế giới thế kỷ 20 và đã được tôn vinh là trí tuệ, là lương tâm của thời đại?

Đồng chí Tô Thị Bích Châu cho rằng, bộ sách tập hợp nguồn tư liệu khổng lồ, giúp chúng ta khám phá được nhiều bài học kinh nghiệm vô cùng quý giá của Mặt trận, Liên minh, Chính phủ Cách mạng lâm thời; có giá trị cho hôm nay và mai sau. Bộ sách có giá trị cao về tư liệu lịch sử, thể hiện lòng tri ân với đồng bào, đồng chí đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc; từ đó, góp phần giáo dục, bồi dưỡng, cổ vũ lòng tự hào, tự tôn dân tộc, là mạch nguồn tươi mát cho thế hệ hôm nay và mai sau.

 

QUỲNH YÊN

Tin cùng chuyên mục