Cần quy định chi tiết về tầng lánh nạn chung cư

Cần quy định chi tiết về tầng lánh nạn chung cư

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến quy định chung cư bố trí tầng lánh nạn có thể khiến giá căn hộ bị đẩy lên cao.

Hợp tác kinh tế và đầu tư

Phát triển bền vững

Xúc tiến công nghiệp thương mại