Cơ quan trả lời

Quyền lợi khám bệnh BHYT như thế nào khi giãn cách?

SGGP
Nhằm hỗ trợ người dân thuận tiện trong khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT), cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã đưa ra một số chính sách mới để bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT trong khi các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội. 

Theo Công văn số 2259 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT giai đoạn dịch bệnh Covid-19 quy định: đối với các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thì Bảo hiểm Xã hội tỉnh thông báo và hướng dẫn để người bệnh BHYT được KCB tại cơ sở KCB thuận lợi nhất trên địa bàn, không phân biệt nơi đăng ký KCB ban đầu.

Nghĩa là người tham gia BHYT có thể đi đến tất cả bệnh viện, khác với nơi đăng ký KCB ban đầu để KCB thì vẫn được xem như đúng tuyến và được hưởng quyền lợi KCB BHYT. Công văn 2259 còn quy định rõ, người bệnh có BHYT được làm các xét nghiệm chẩn đoán Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và được quỹ BHYT hoặc ngân sách nhà nước chi trả theo quy định.

NGUYỄN HÒA

Tin cùng chuyên mục