Cơ quan trả lời

Quyền bầu cử của cử tri có giống nhau không?

SGGP
Có nơi, cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH), ĐB HĐND đủ 4 cấp, nhưng có nơi cử tri chỉ bầu 2 cấp. Vậy các cử tri có quyền bầu cử giống nhau không? (Lê Thị Lan Hương, quận Bình Tân, TPHCM)

Hội đồng Bầu cử Quốc gia: Tùy vào thời gian cư trú hoặc quan hệ gắn bó với địa phương nơi đăng ký tham gia bầu cử mà Luật Bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND quy định từng nhóm đối tượng cử tri có phạm vi tham gia bầu cử không giống nhau. Cụ thể, cử tri thường trú tại nơi bỏ phiếu và cử tri đăng ký tạm trú với thời gian tạm trú từ đủ 12 tháng trở lên tại xã nơi bỏ phiếu thì được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu ĐBQH và bầu ĐB HĐND ở cả 3 cấp tỉnh, huyện và xã (trừ nơi không có đơn vị hành chính cấp xã hoặc nơi thực hiện mô hình chính quyền đô thị không tổ chức HĐND quận, phường).

Nếu cử tri đăng ký tạm trú với thời gian chưa đủ 12 tháng thì chỉ được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu ĐBQH, ĐB HĐND cấp tỉnh và ĐB HĐND cấp huyện ở nơi tạm trú (nếu có nguyện vọng tham gia bỏ phiếu tại nơi tạm trú). Cử tri đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu ĐBQH và ĐB HĐND cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

MẠNH HÒA ghi

Tin cùng chuyên mục