Chính trị

Quy trình đề bạt, bổ nhiệm cán bộ còn nhiều kẽ hở

SGGPO
Đoàn Khảo sát trung ương vừa có buổi làm việc với Thường trực Thành ủy TPHCM về công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang phát biểu tại cuộc làm việc

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang phát biểu tại cuộc làm việc

 Sáng nay 14-7, Đoàn Khảo sát phục vụ Đề án “Xây dựng Quy định của Bộ Chính trị về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân hằng năm”  do Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu, đã có cuộc làm việc với Thường trực Thành ủy TPHCM về công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân.

Các đồng chí: Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, lãnh đạo các Ban Đảng Thành ủy, đại diện MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội TP tham gia làm việc với Đoàn khảo sát.

Báo cáo với Đoàn khảo sát, Phó Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Võ Văn Tân nêu một số đặc điểm, tình hình về cơ cấu, tổ chức bộ máy, nhân sự trong hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền của Đảng bộ TPHCM và những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các quy định của Đảng, Chính phủ về công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý; chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức TPHCM những năm qua.

Từ tiễn công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức và cá nhân, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã nhiều lần nêu lên những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân cần được chấn chỉnh, khắc phục. Trong đó nổi lên 5 vấn đề lớn, đó là: Có độ chênh về mức phân loại, đánh giá giữa người quản lý doanh nghiệp, người đại diện vốn Nhà nước và đảng viên; quy định về trình tự, tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ có sự khác biệt với Hướng dẫn 27-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; việc đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên ở các cấp ủy Đảng chưa phản ánh đúng thực chất, tỷ lệ cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ ở một số đảng bộ còn khá cao, trong khi tình hình kinh tế, xã hội, an ninh trật tự, hiệu quả sản xuất - kinh doanh còn nhiều vấn đề cần quan tâm.

Góp ý cho bản sơ khảo Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân hàng năm, nhiều ý kiến tập trung vào tiêu chí, đối tượng đánh giá, quy trình đề bạt, bổ nhiệm…

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, công tác cán bộ từ quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm còn có khoảng cách, nhiều nơi khi đánh giá cán bộ thì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhưng khi đề bạt, bổ nhiệm thì “có vấn đề”; quy trình đề bạt, bổ nhiệm qua quá nhiều khâu, tưởng chặt chẽ nhưng khi “có chuyện này, chuyện kia” thì thấy quá nhiều kẽ hở, mà điển hình là vụ Trịnh Xuân Thanh, các vụ bổ nhiệm người nhà…

Cũng với quan điểm này, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cho rằng, tiêu chí đánh giá còn chung chung, không sát với từng đối tượng cán bộ, đơn vị, tổ chức, dẫn đến có tình trạng đảng viên được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhưng các tổ chức đoàn thể khác hoặc phía chính quyền thì lại có đánh giá khác.

Một vấn đề khác được Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp nêu ra, đó là một bộ phận rất lớn đảng viên sinh viên khi tốt nghiệp ra trường trong một thời gian dài chưa tìm được việc làm, hoặc đi làm ở những đơn vị, doanh nghiệp không có tổ chức Đảng, việc sinh hoạt, đánh giá chất lượng hàng năm không thống nhất giữa địa phương nơi cư trú và tổ chức Đảng ở trường đại học, cao đẳng…

Trong đề xuất, kiến nghị với Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nêu lên 4 nội dung chính trong việc sửa đổi, thống nhất một số quy định, hướng dẫn của Trung ương và Chính phủ đối với công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm của tập thể và cá nhân. Trong đó, như kiến nghị của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang, công tác đánh giá cán bộ phải gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, các đoàn thể chính trị, xã hội, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong Đảng; khi đánh giá cần lượng hóa trách nhiệm của tổ chức, cán bộ theo từng ngành, đơn vị và đi vào thực chất; gắn công tác đánh giá với chế độ, chính sách cán bộ để tạo động lực phấn đấu; có quy định về thời điểm đánh giá hàng năm theo đặc thù của từng ngành, địa phương khác nhau…

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những ý kiến đóng góp và các đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM; thống nhất với quan điểm và tính cần thiết của việc rà soát, sớm ban hành quy định mới của Bộ Chính trị về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân hàng năm.

Qua đó, phải tạo ra bước đổi mới toàn diện từ phương thức lãnh đạo của Đảng đến công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân; có quy định khung từ cấp trung ương đến từng ngành, từng cấp và mang tính thống nhất cao giữa Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị; quy trình, tiêu chí đánh giá cán bộ, tổ chức phải thực chất, hiệu quả, tránh qua loa, hình thức và phải tạo được động lực phấn đấu trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của cả hệ thống chính trị và bộ máy chính quyền các cấp.

Từ kết quả khảo sát thực tế tại các địa phương sẽ giúp cho Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương sớm ban hành quy định về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân hàng năm; giúp cho công tác này đi vào nền nếp, hiệu quả, phát huy tính tích cực trong công tác cán bộ của Đảng thời gian tới. 

HOÀI NAM

Tin cùng chuyên mục