Kinh tế

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn hơn 2.779 tỷ đồng

SGGPO
Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, số dư Quỹ Bình ổn giá (BOG) xăng dầu tính đến hết quý 4-2019 là 2.779,815 tỷ đồng.

Tính đến hết quý 4-2019, số dư quỹ còn lại của Quỹ Bình ổn giá xăng dầu là 2.779,815 tỷ đồng

Tính đến hết quý 4-2019, số dư quỹ còn lại của Quỹ Bình ổn giá xăng dầu là 2.779,815 tỷ đồng

Sáng nay 11-2, Bộ Tài chính công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu quý 4-2019.

Cụ thể, tại thời điểm 31-12-2018 số dư quỹ là 3.504,376 tỷ đồng; hết quý 1-2019 âm 620,643 tỷ đồng; hết quý 2-2019 âm 499,932 tỷ đồng; hết quý 3 là 2.019,246 tỷ đồng.

Tổng số trích quỹ quý 4-2019 là 1.278,604 tỷ đồng; tổng số sử dụng quỹ là 520,276 tỷ đồng; lãi phát sinh trên số dư quỹ là 2,250 tỷ đồng…

Như vậy, tính đến hết quý 4-2019, số dư quỹ còn lại là 2.779,815 tỷ đồng. 

HÀ MY

Tin cùng chuyên mục