Môi trường

Quý 1-2020: Chất lượng không khí được cải thiện

SGGP
Kết quả quan trắc ô nhiễm không khí trong quý 1-2020 của Sở TN-MT TPHCM tại 30 vị trí quan trắc cho thấy, ô nhiễm không khí trên địa bàn thành phố chủ yếu do bụi lơ lửng và mức ồn do các hoạt động giao thông gây ra.

Tại 19 vị trí giao thông, số liệu bụi lơ lửng quan trắc được trong các tháng 1, 2, 3 vượt QCVN 05:2013/BTNMT lần lượt là 77,11%, 60,79%, 42,11% và số liệu mức ồn quan trắc được đều vượt trên 98%. 

Tuy nhiên, trong quý 1-2020, các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và giao thông đều giảm do đợt nghỉ Tết Nguyên đán và ảnh hưởng của giãn cách xã hội để ứng phó với các diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã có tác động đáng kể đến chất lượng không khí của TPHCM. Mức độ ô nhiễm không khí trong 3 tháng đầu năm 2020 đều có xu hướng giảm dần ở hầu hết các vị trí và thông số quan trắc.

Đặc biệt, trong giai đoạn từ ngày 1-4 đến 7-4, các số liệu quan trắc được đều đạt quy chuẩn cho phép. So với tháng 1-2020, khi mật độ giao thông đông đúc trong giai đoạn trước Tết Nguyên đán, nồng độ các chất ô nhiễm không khí trong tháng 3 cũng giảm đáng kể. Cụ thể: bụi lơ lửng giảm 1,2 lần; PM10 giảm 1,36 lần; PM2.5 giảm 1,44 lần; CO2 giảm 1,2 lần; NO2 giảm 1,35 lần; SO2 giảm 1,1 lần.

HÀ VĂN

Tin cùng chuyên mục