Chính trị

Quốc hội thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ

SGGPO
Sáng 23-7, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất của Quốc hội, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ 94,19% tổng số ĐBQH (100% số ĐB có mặt) tán thành.

Kết quả biểu quyết. Ảnh: Quang  Phúc

Kết quả biểu quyết. Ảnh: Quang Phúc

Theo Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV gồm có 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ, gồm:

1. Bộ Quốc phòng;

2. Bộ Công an;

3. Bộ Ngoại giao;

4. Bộ Nội vụ;

5. Bộ Tư pháp;

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

7. Bộ Tài chính;

8. Bộ Công thương;

9. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

10. Bộ Giao thông Vận tải;

11. Bộ Xây dựng;

12. Bộ Tài nguyên và Môi trường;

13. Bộ Thông tin và Truyền thông;

14. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

15. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

16. Bộ Khoa học và Công nghệ;

17. Bộ Giáo dục và Đào tạo;

18. Bộ Y tế;

19. Ủy ban Dân tộc;

20. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

21. Thanh tra Chính phủ;

22. Văn phòng Chính phủ.

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục