Chính trị

Quốc hội thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ với 100% ĐB có mặt tán thành

SGGPO
Sáng 28-7, Quốc hội vừa biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ với tỷ lệ tán thành chiếm 95,99% tổng số ĐBQH (100% số ĐB có mặt).

Kết quả biểu quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ

Kết quả biểu quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Theo đó, Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV gồm 27 thành viên:

- Thủ tướng Chính phủ;

- 4 Phó Thủ tướng Chính phủ;

- 18 Bộ trưởng các bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư;, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế;

- 4 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục