Xã hội

Quốc hội thành lập Đoàn giám sát về phòng, chống xâm hại trẻ em ​

SGGPO
Với 91,53% tổng số ĐBQH tán thành, Quốc hội vừa quyết nghị về việc thành lập Đoàn giám sát về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”. Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao vấn đề này tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5-2020).

Theo dự thảo Nghị quyết vừa được thông qua, ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng Đoàn giám sát. Bà Lê Thị Nga, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội làm Phó trưởng Đoàn thường trực;

Các Phó trưởng Đoàn khác gồm ông Phan Thanh Bình, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trưởng Đoàn giám sát chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo hoạt động của Đoàn giám sát; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về danh sách Ủy viên Đoàn giám sát.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn giám sát thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và các quy định pháp luật có liên quan.

Đoàn giám sát báo cáo kết quả giám sát với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 4-2020; báo cáo kết quả giám sát để Quốc hội tiến hành giám sát tối cao tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5-2020). Ủy ban Tư pháp của Quốc hội giúp Đoàn giám sát về những vấn đề liên quan đến nội dung giám sát.

Nghị quyết này có hiệu lực ngay kể từ ngày Quốc hội thông qua.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục