Y tế - Sức khỏe

Quảng Ngãi: Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa không chấp hành quy định trong mua sắm thiết bị, vật tư y tế

SGGPO
Ngày 6-7, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi vừa có thông báo kết luận thanh tra đối với Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí để đầu tư, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, trong 2 năm 2020 - 2021, Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa (sau đây viết tắt là Trung tâm) không xây dựng kế hoạch mua sắm cho từng tháng, quý, năm theo nhu cầu phòng, chống dịch mà việc mua sắm được thực hiện bị động, nhỏ lẻ theo từng lần đề xuất của các khoa, phòng.

Cụ thể khi có căn cứ xác định việc mua sắm để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách theo quy định tại Điều 15 Thông tư 58, thì phải tuân thủ theo quy trình chỉ định thầu rút gọn theo Điều 17 Thông tư 58, nhưng Trung tâm không thực hiện theo quy trình mà lại chọn hình thức lấy 3 báo giá, bước này được thực hiện ở khâu xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, để vận dụng cho việc mua sắm trực tiếp hoặc chỉ định thầu. Việc làm này là chưa tuân thủ đúng quy trình mua sắm.

Quảng Ngãi: Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa không chấp hành quy định trong đầu tư, mua sắm kít xét nghiệm Covid-19 ảnh 1 Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa không chấp hành đúng các quy định về pháp luật trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí để đầu tư, mua sắm trang thiết bị, kít xét nghiệm Covid-19. Ảnh: TT Y tế huyện Tư Nghĩa

Trong cùng một thời điểm là ngày 3-9-2021, chủng loại kít test xét nghiệm Covid-19 giống nhau, cùng một đơn vị cung cấp là Công ty TNHH Thương mại, trang thiết bị y tế Trung Lập với tổng số tiền 128.000.000 đồng, nhưng Trung tâm đã tách thành 2 gói thầu và thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn (38.400.000 đồng và 89.600.000 đồng), gồm từ nguồn thu dịch vụ của Trung tâm và từ nguồn ngân sách huyện Tư Nghĩa. Việc làm này là vi phạm khoản 3 Điều 9 Thông tư số 58, nghiêm cấm việc chia lẻ gói thầu để thực hiện việc mua sắm theo hình thức không phải đấu thầu hoặc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu không đúng quy định.

Tiếp đó, trong tháng 10-2021 và tháng 12-2021, Trung tâm có mua 2 loại vật tư là Glycerin và H2O2 (oxy già) tại cùng 1 đơn vị (Công ty CP Thiết bị Y tế Quảng Ngãi) nhưng giá mua lần sau cao hơn lần trước, tổng chênh lệch về giá giữa 2 lần mua là 591.500 đồng). Tuy số tiền không lớn, nhưng qua đó cho thấy, khi thực hiện mua sắm trực tiếp thì giá mua không vượt đơn giá đã mua trước đó, nhưng Trung tâm thiếu kiểm tra dẫn đến quyết định mua sắm không phù hợp quy định.

Do không thực hiện đúng quy trình mua sắm nêu trên dẫn đến Trung tâm chưa thực hiện Báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu trang thiết bị y tế theo quy định.

Trong năm 2020 - 2021, Trung tâm được Sở Y tế 2 lần phân bổ kinh phí để thực hiện một số chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19, nhưng có sử dụng một phần vào việc mua sắm vật tư, trang thiết bị, chi tiền xăng xe, chi tuyên truyền, mua vật tư văn phòng phẩm, chi khác để phục vụ chống dịch.

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị biện pháp xử lý, trong đó, Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Giám đốc Trung tâm y tế huyện Tư Nghĩa có trách nhiệm thu hồi số tiền 591.500 đồng cho 2 loại vật tư là Glycerin và H2O2 (oxy già) tại cùng 1 đơn vị là Công ty CP Thiết bị Y tế Quảng Ngãi. Làm việc với Sở Y tế để xử lý số tiền hơn 197 triệu đồng từ nguồn kinh phí do Sở Y tế cấp để phục vụ mua sắm vật tư y tế để phòng, chống dịch không đúng nội dung chi mà Sở Y tế đã cấp phát để làm cơ sở thanh quyết toán theo đúng quy định.

Ngoài ra, Giám đốc Trung tâm phải có trách nhiệm, biện pháp cụ thể để chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế đã chỉ ra trong Kết luận thanh tra này liên quan đến các hoạt động mua sắm trang thiết bị, vật tư, y tế theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, sai sót.

NGUYỄN TRANG

Tin cùng chuyên mục