Pháp luật

Quảng Ngãi: Nhiều sai phạm trong cấp phép khai thác cát, đất

SGGPO
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chỉ đạo Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ kiểm điểm tập thể lãnh đạo các Sở TN-MT, Sở Tài chính, đồng thời đề xuất hình thức xử lý, kiểm điểm sau khi có kết luận của Thanh tra tỉnh về việc chấp hành quy định pháp luật về cấp phép, quản lý khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khai thác khoáng sản và nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp.

Theo đó, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi vừa có kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về cấp phép, quản lý khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Sở TN-MT, việc chấp hành pháp luật trong khai thác khoáng sản và nghĩa vụ tài chính.

Trong đó, từ năm 2018 đến thời điểm thanh tra, Sở TN-MT đã tiếp nhận, thẩm định và trình UBND tỉnh cấp 40 giấy phép khai thác khoáng sản. Qua thanh tra 17/40 hồ sơ cấp phép cho thấy còn có một số tồn tại, sai sót. Trong đó, có 2 giấy phép khai thác đất đồi làm vật liệu san lấp được cấp khi doanh nghiệp không có ngành nghề đăng ký kinh doanh này là không đúng Điều 51 Luật Khoáng sản. Đến thời điểm thanh tra 2 doanh nghiệp trên đã bổ sung đăng ký ngành nghề.

Quảng Ngãi: Nhiều sai phạm trong cấp phép khai thác cát, đất ảnh 1 Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã thanh tra về việc khai thác khoáng sản, cấp phép khai thác

Có 16/17 doanh nghiệp thành lập trên 1 năm nhưng trong hồ sơ xin cấp phép không có văn bản chứng minh vốn sở hữu. 

Có 17/17 hồ sơ xin cấp phép khai thác khoáng sản, Sở TN-MT chưa thực hiện đúng quy định về thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.

Về thủ tục đóng cửa mỏ, qua thanh tra cho thấy có 14 mỏ đã quá thời hạn 6 tháng kể từ ngày giấy phép chấm dứt hiệu lực mà chủ đầu tư chưa nộp đề án đóng cửa mỏ cho Sở TN-MT, có 8 mỏ chậm nộp đề án đóng cửa mỏ là không đúng quy định theo Luật Khoáng sản.

Ngoài ra, còn thanh tra việc chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản, về khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Trong đó, có 8 doanh nghiệp được Sở TN-MT tham mưu trình UBND tỉnh cấp 8 giấy phép trong các năm 2017-2019 theo hình thức chỉ định mà không thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản, trong khi 8 doanh nghiệp không đảm bảo điều kiện.

Việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp được cấp phép trong quá trình khai thác khoáng sản, qua thanh tra trên hồ sơ của 17 doanh nghiệp tại Sở TN-MT cho thấy còn có sai sót, vi phạm. Việc chấp hành nghĩa vụ tài chính về khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp đối với 5 điểm mỏ thanh tra trực tiếp, phí bảo vệ môi trường,

Thanh tra đề xuất xem xét xử lý trách nhiệm đối với Giám đốc Sở TN-MT, Giám đốc Sở Tài chính trong chỉ đạo, xây dựng báo cáo kiểm điểm các hạn chế, khuyết điểm, tổ chức họp để kiểm điểm đối với các sai sót trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và quyết định các công việc cụ thể có sai sót, vi phạm thuộc trách nhiệm của giám đốc sở và các phó giám đốc sở qua các thời kỳ về các nội dung được thanh tra.

Đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ chỉ đạo tiếp nhận hồ sơ kiểm điểm của tập thể lãnh đạo các Sở TN-MT, Sở Tài chính và xem xét tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền, quy định pháp luật.

NGUYỄN TRANG

Tin cùng chuyên mục