Xã hội

Quảng Ngãi: Hàng loạt lãnh đạo bị phê bình vì chậm giải quyết hồ sơ đất đai cho dân

SGGPO
Ngày 19-8, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh vừa có văn bản liên quan đến việc chấn chính, phê bình lãnh đạo Sở TN-MT cùng lãnh đạo của 11 địa phương vì chậm trễ, thiếu trách nhiệm trong giải quyết hồ sơ đất đai cho người dân.

Tin liên quan

 

Quảng Ngãi: Hàng loạt lãnh đạo bị phê bình vì chậm giải quyết hồ sơ đất đai cho dân ảnh 1 Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê bình Giám đốc Sở TN-MT tỉnh, Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành vì chưa nghiêm túc trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc thẩm quyền mình quản lý.

Phê bình Chủ tịch UBND các huyện Ba Tơ, Bình Sơn vì không phối hợp với Sở TN-MT báo cáo số liệu hồ sơ đề nghị cấp GCN-QSDĐ cho người dân địa bàn mình quản lý.

Phê bình Chủ tịch UBND các huyện Trà Bồng, Lý Sơn, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Sơn Tịnh, Sơn Hà và thị xã Đức Phổ vì phối hợp thực hiện không nghiêm túc trong công tác báo cáo, cung cấp số liệu hồ sơ đề nghị câp GCN-QSDĐ cho người dân, làm chậm trễ thời gian chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Sở TN-MT cùng các địa phương khẩn trương tổng hợp, báo cáo số hồ sơ đề nghị cấp GCN-QSDĐ lần đầu còn tồn đọng trên địa bàn. Tuy vậy, nhiều địa phương lại không chịu báo cáo, chậm báo cáo hoặc báo báo không đầy đủ để Sở TN-MT và ngành chức năng tổng hợp tham mưu lên UBND tỉnh giải quyết.

Tại báo cáo số 1210/BC-VP, ngày 11-8-2021 của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho thấy, trong năm 2020 ngành chức năng tỉnh này phát hiện số lượng hồ sơ đăng ký GCN-QSDĐ tại TP Quảng Ngãi và huyện Nghĩa Hành bị tồn đọng, trễ hẹn rất nhiều, gây bức xúc cho nhân dân, phát sinh khiếu kiện, khiếu nại kéo dài.

Riêng năm 2020, TP Quảng Ngãi tiếp nhận 2.480 hồ sơ, nhưng chỉ giải quyết và trả kết quả được 632 hồ sơ cho người dân. Trong đó, giải quyết đúng hẹn 36 hồ sơ, còn 596 hồ sơ trễ hẹn. Tại huyện Nghĩa Hành tiếp nhận 251 hồ sơ nhưng chỉ giải quyết cho 136 hồ sơ, trong đó 40 hồ sơ đúng hẹn, còn 96 hồ sơ trễ hẹn…

Theo đánh giá của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi, tuy để xảy ra những bất cập, chậm trễ gây bức xúc trên, song việc tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của UBND TP Quảng Ngãi, UBND huyện Nghĩa Hành và Sở TN-MT chưa thực sự nghiêm túc. Hầu hết đều là kiểm điểm phê bình, rút kinh nghiệm. Chỉ duy nhất có 1 viên chức văn phòng đăng ký đất tại TP Quảng Ngãi bị kỷ luật hình thức “khiển trách”.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, việc giải quyết hồ sơ tồn đọng kéo dài đã vi phạm Luật Đất đai, gây bức xúc trong nhân dân. Trong khi đó, lãnh đạo các đơn vị chưa nhìn thẳng vào sự thật còn né tránh trách nhiệm, không quyết liệt thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đối với công tác cải cách hành chính.

Nghiêm túc xử lý trách nhiệm, công khai xin lỗi người dân

Cùng với việc phê bình, người đứng đầu UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Sở TN-MT tỉnh, Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành cần nghiêm túc rà soát, đánh giá lại mức độ vi phạm của từng cá nhân, đơn vị có liên quan để tiếp tục xem xét việc kiểm điểm, xử lý lại trách nhiệm trên tinh thần phải thẳng thắn nhìn vào sự thật, gắn trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, thẩm định, xử lý hồ sơ cho người dân… Yêu cầu này phải được thực hiện, hoàn thành trước ngày 1-10.

Kèm theo đó, Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi và Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành cần nghiêm túc công khai xin lỗi người dân trên địa bàn bằng văn bản để công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, hoàn thành trước ngày 20-8.

NGỌC OAI

Tin cùng chuyên mục