Xã hội

Quảng Ngãi: Đề xuất bổ sung cơ chế, chính sách phát triển đảo Lý Sơn

SGGP
Ngày 29-11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và UBND huyện đảo Lý Sơn phối hợp, cung cấp thông tin cho các bộ, ngành trung ương để trình Thủ tướng Chính phủ tạo điều kiện bổ sung một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển huyện đảo Lý Sơn. 

Trong đó, giao Sở LĐTB-XH chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương theo dõi, đề xuất các bộ, ngành trung ương bổ sung huyện đảo Lý Sơn vào danh sách xã đặc biệt khó khăn và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (giai đoạn 2021-2025); giao các Sở NN-PTNT, Sở Tài chính, Sở KH-ĐT và UBND huyện đảo Lý Sơn theo dõi, tham mưu Bộ KH-ĐT, Bộ NN-PTNT để cập nhật, hoàn thiện các cơ chế, chính sách mới về phát triển các dự án, đầu tư hạ tầng, kinh tế - xã hội, thủy sản, du lịch, nông nghiệp, bảo vệ môi trường, giảm nghèo bền vững… cho huyện đảo Lý Sơn. 

Trước đây, Lý Sơn được hưởng ưu đãi cho vùng bãi ngang, hải đảo theo Quyết định số 131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, tháng 3-2020, huyện đảo này đã giải thể 3 xã An Hải, An Vĩnh, An Bình để xây dựng chính quyền một cấp. Từ đây, đảo Lý Sơn bị cắt đi các ưu đãi theo Quyết định 131. 

NGỌC OAI

Tin cùng chuyên mục