Xã hội

Quảng Nam yêu cầu 2 công ty dừng khai thác vàng để khắc phục theo kết luận thanh tra

SGGPO

Ngày 18-8, Sở TN-MT tỉnh Quảng Nam có thông báo về việc hoãn kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra đối với Công ty TNHH Phước Hưng và Công ty TNHH Phước Minh do chưa khắc phục các nội dung tồn tại theo kết luận thanh tra của sở này.

Theo kế hoạch, từ ngày 16-8 đến ngày 19-8, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 531/QĐ-STNMT sẽ công bố quyết định và tiến hành kiểm tra tại Dự án khai thác khoáng sản vàng gốc tại Khe 39 (thôn 5, xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn) và Bãi 45 (thôn 4, xã  Phước Đức, huyện Phước Sơn) của Công ty TNHH Phước Hưng và dự án khai thác  khoáng sản vàng gốc tại khu vực Bãi Muối (thôn 1, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn) của Công ty TNHH Phước Minh.

Quảng Nam yêu cầu 2 công ty dừng khai thác vàng để khắc phục theo kết luận thanh tra  ảnh 1 Khu vực bãi vàng Bãi Muối. Ảnh: TT
Vào ngày 12-8-2020, Sở TN-MT tỉnh Quảng Nam nhận báo cáo của Công ty TNHH Phước Minh và Công ty TNHH Phước Hưng rằng hiện nay 2 đơn vị khắc phục các nội dung tồn tại theo Kết luận thanh tra của Sở TN-MT là do cơn bão số 9 vào tháng 10-2020 gây thiệt hại nặng nề nên chưa khôi phục được, vì các hạng mục thi công giai đoạn hoàn thành thì bị vùi lấp hết và do tình hình dịch Covid-19 kéo dài.

Qua xem xét báo cáo của 2 Công ty, Sở TN-MT nhận thấy, tính đến thời điểm hiện nay 2 Công ty chưa hoàn thành các nội dung kiến nghị theo Kết luận thanh tra số 2115 vào năm 2019 của Giám đốc Sở, Văn bản của tỉnh. Vì vậy, Sở TN-MT hoãn kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của Công ty TNHH Phước Hưng và Công ty TNHH Phước Minh theo thông báo trước đó.

Thời điểm tạm dừng hoạt động khai thác khoáng sản của 2 đơn vị kể từ ngày ra thông báo đến khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận Công ty đã khắc phục các tồn tại theo kết luận thanh tra của Sở TN-MT.

Qua đó, Sở TN-MT tỉnh Quảng Nam yêu cầu 2 Công ty TNHH Phước Hưng và Công ty TNHH Phước Minh tạm dừng hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản để tập trung khắc phục các nội dung tồn tại công ty chưa khắc phục theo Kết luận thanh tra của Sở TN-MT và Công văn của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Sở TN-MT.

Sau khi hoàn thành khắc phục các nội dung, Công ty TNHH Phước Hưng, Công ty TNHH Phước Minh báo cáo kết quả thực hiện (kèm theo các hồ sơ có liên quan Công ty đã khắc phục) về Sở TN-MT chậm nhất 31-12 để theo dõi, kiểm tra, xác nhận báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam. Sở TN-MT sẽ tổ chức kiểm tra trong quý II năm 2023 đối với 2 đơn vị (riêng đối với việc thực hiện các nội dung theo yêu cầu tại Công văn số 673/STNMT-BVMT  ngày 29-3-2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu, tổ chức thực hiện).

Sở TN-MT tỉnh Quảng Nam đề nghị UBND huyện Phước Sơn chỉ đạo Phòng TN-MT huyện Phước Sơn, UBND các xã Phước Hòa, Phước Đức, Phước Thành theo dõi, đôn đốc việc tạm dừng hoạt động để khắc phục các nội dung theo kết luận thanh tra và  việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với 2 đơn vị.

NGUYỄN CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục