Giao thông - Đô thị

Quảng Nam lý giải việc chậm giải ngân 190 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương năm 2022

SGGPO

Ngày 21-4, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam thông tin vừa có báo cáo đến Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành về việc chưa phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 cho dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (gọi tắt là Dự án) và xin kiến nghị, đề xuất một số nội dung.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Quảng Nam là 4.944 tỷ đồng, trong đó vốn trong nước ngân sách Trung ương đầu tư theo ngành, lĩnh vực là 839 tỷ đồng và giao chi tiết 190 tỷ đồng cho danh mục dự án trọng điểm, kết nối, có tác động liên vùng, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững là dự án Hoàn thiện đường ven biển 129.

Quảng Nam lý giải việc chậm giải ngân 190 tỷ vốn ngân sách Trung ương năm 2022  ảnh 1 Tuyến đường ven biển 129 là dự án trọng điểm, có tính kết nối vùng của tỉnh Quảng Nam
Dự án gồm 2 dự án thành  phần nhóm B. Chủ đầu tư đã lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và trình Sở GTVT thẩm định. Tuy nhiên, qua rà soát các quy định về thẩm định dự án đầu tư thì dự án này thuộc dự án nhóm A và thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án là Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ GTVT.

UBND tỉnh đã báo cáo và trình HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND. Căn cứ chủ trương đầu tư dự án được HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, chủ đầu tư đã đề nghị Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông thuộc Bộ GTVT thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi. Khi dự án được thẩm định phải bổ sung nhiều thủ tục.

Ngoài ra, theo ý kiến của Bộ KH-ĐT có đề nghị tỉnh Quảng Nam hoàn thiện thủ tục đầu tư và giao kế hoạch vốn cho các dự án khởi công mới trong năm kế hoạch sử dụng nguồn ngân sách Trung ương trước ngày 30-6.

Đến ngày 7-4, Dự án đã được Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông thuộc Bộ GTVT thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi. Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến thẩm định, dự kiến trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 4.

Theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thì Bộ KH-ĐT chủ trì đề xuất chuyển kế hoạch vốn chưa phân bổ này sang các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương khác để tập trung giải ngân và kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu trong việc chậm phân bổ kế hoạch vốn.

UBND tỉnh Quảng Nam xét thấy việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương trễ so với quy định là do nguyên nhân khách quan. Đây là dự án trọng điểm của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao danh mục chi tiết trong kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022. Do đó UBND tỉnh không thể điều chuyển kế hoạch vốn cho dự án khác khi chưa có ý  kiến chỉ đạo của cấp thẩm quyền dự án và nhóm A phải lấy ý kiến thẩm định của cơ quan chuyên môn thuộc Bộ GTVT.

Qua đó UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ KH-ĐT thống nhất chủ trương cho tỉnh Quảng Nam được tiếp tục phân bổ 190 tỷ đồng cho Dự án sau khi dự án được phê duyệt (dự kiến vào tháng 5-2022) để đảm bảo nguồn vốn triển khai thực hiện. UBND tỉnh Quảng Nam cam kết giải ngân 100% kế hoạch vốn đảm bảo đúng thời hạn quy định trong niên độ ngân sách năm 2022.

NGUYỄN CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục