Chính trị

Quán triệt những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

SGGP
Ngày 29-10, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt những điểm mới của Nghị quyết XIII của Đảng và thông tin kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, đã triển khai những điểm mới, trọng tâm của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; trong đó, nhấn mạnh về cách tiếp cận để xác định mục tiêu và tầm nhìn phát triển. Đồng chí Lê Văn Minh cũng phân tích sâu những điểm mới về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị - những vấn đề sẽ giúp tổ chức đảng xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể hóa nghị quyết tại từng cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, đồng chí Lê Văn Minh trao đổi với hội nghị về các vấn đề cốt lõi của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, trong đó đi sâu phân tích 2 nhóm giải pháp bổ sung về xây dựng đội ngũ cán bộ, về đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực từ thực tiễn đặt ra trong các nhóm nhiệm vụ giải pháp, gắn với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Dịp này, Đảng ủy khối phát động đợt thi đua phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. 

THU HƯỜNG

Tin cùng chuyên mục