Xây dựng Đảng

Quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ

SGGP
Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có báo cáo đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay, Đảng bộ TPHCM đã hoàn tất tổ chức đại hội cấp huyện (24 đảng bộ) và đương đương (39 đảng bộ cấp trên cơ sở).

Về công tác nhân sự, nội dung này được chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ nên hầu hết nhân sự chủ chốt, nhân sự giới thiệu ứng cử ban thường vụ cấp ủy đều trúng cử cấp ủy khóa mới. Kết quả bầu ban chấp hành đảng bộ khóa mới đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ (trung bình hơn 27%), cán bộ trẻ dưới 40 tuổi (trung bình gần 17%); ban thường vụ cấp ủy đảm bảo cơ cấu nữ (gần 26%), dưới 40 tuổi (gần 10,6%).

Các đồng chí bí thư, phó bí thư đều trúng cử với tỷ lệ cao. Tuy nhiên, kết quả bầu cử ban chấp hành có 38 cấp ủy viên đương nhiệm không trúng cử (chiếm 3,1%), trong đó, 2 trường hợp tái cử ban thường vụ nhưng không trúng cử ban chấp hành. Ngoài ra, có 5/401 (tỷ lệ 1,25%) ủy viên ban thường vụ cấp ủy đương nhiệm tái cử không trúng cử.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM rút kinh nghiệm về nhiều mặt, trong đó về chuẩn bị nhân sự có yêu cầu thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ, rà soát định kỳ, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ. Cùng với đó là quan tâm bố trí, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ phát huy năng lực, sở trường; sớm luân chuyển, đề bạt, bố trí cán bộ tiếp cận chức danh quy hoạch trước đại hội. 

KIỀU PHONG

Tin cùng chuyên mục