Người tiêu dùng thông minh

Quản lý thực phẩm theo phương thức quản trị rủi ro

SGGP
Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm (gọi tắt Nghị định 15), sau hơn 1 tháng chính thức có hiệu lực đã nhận được ý kiến đánh giá tích cực của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM. 

Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM khảo sát cơ sở kinh doanh thực phẩm

Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM khảo sát cơ sở kinh doanh thực phẩm

Cụ thể, nhiều doanh nghiệp cho rằng, Nghị định 15 đã cắt giảm tới 90% thủ tục hành chính về quản lý an toàn thực phẩm, tạo điều kiện thuận lợi hơn đối với cơ quan quản lý lẫn đối tượng thực thi.
Trong đó, so với Nghị định số 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm được ban hành từ năm 2012, thì Nghị định 15 đã thay đổi cơ bản phương thức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm theo phương thức quản trị rủi ro; cho phép doanh nghiệp tự công bố, sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm về thông tin cũng như chất lượng, an toàn của sản phẩm.
Ngoài ra, các bộ ngành liên quan sẽ ban hành danh mục hàng hóa, thủ tục kiểm tra an toàn thực phẩm phù hợp với Nghị định 15 để hạn chế tình trạng quản lý chồng chéo giữa các cơ quan chức năng, cũng như bất cập trong văn bản quy phạm pháp luật đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm.

NHÃ LINH

Tin cùng chuyên mục