Môi trường

Quản lý, sử dụng hành lang bờ sông, suối, kênh, rạch và hồ công cộng tại TPHCM

SGGP
UBND TPHCM vừa giao trách nhiệm cho từng sở ngành, đơn vị liên quan triển khai Quyết định số 22/2017 của UBND TPHCM về quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, suối, kênh, rạch, mương và hồ công cộng trên địa bàn TP. 

Theo đó, Sở Giao thông Vận tải được giao tổ chức quản lý và công bố danh mục các tuyến sông, suối, kênh, rạch có chức năng giao thông thủy và thoát nước thuộc phạm vi quản lý trên trang thông tin điện tử của Sở Giao thông Vận tải; công bố mép bờ cao quy hoạch các tuyến sông, suối, kênh, rạch, mương có chức năng thoát nước… 

Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP được giao xác định mép bờ cao quy hoạch các tuyến kênh, rạch có chức năng thoát nước trên địa bàn TP; tổ chức cắm mốc và bàn giao các mốc xác định phạm vi hành lang bảo vệ trên bờ các tuyến kênh, rạch có chức năng thoát nước cho các quận huyện quản lý.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao xác định phạm vi, công bố an toàn hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều; xác định phạm vi, công bố và tiến hành cắm mốc hành lang chỉ giới an toàn công trình thủy lợi và đê điều trên các sông, kênh, rạch có chức năng tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, phát triển rừng và sản xuất muối…

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao xác định phạm vi hành lang bảo vệ trên bờ các tuyến giao thông thủy và bàn giao cho UBND quận huyện quản lý; giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

UBND TPHCM cũng yêu cầu UBND các quận huyện có trách nhiệm tổ chức quản lý hành lang bảo vệ trên bờ, tổ chức di dời khẩn cấp người dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao.

HẠNH LÊ

Tin cùng chuyên mục