Quy hoạch kiến trúc

Quản lý đầu tư phát triển và chất lượng vật liệu xây dựng trên địa bàn

SGGP
Nhằm đảm bảo công tác quản lý đầu tư phát triển và chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng (VLXD) lưu thông trên địa bàn, UBND TPHCM đã giao các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm Nghị định số 95/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24a/2016 của Chính phủ về quản lý VLXD. 

Theo đó, đối với các dự án đầu tư sản xuất các sản phẩm VLXD chủ yếu như xi măng, vật liệu ốp lát, sứ vệ sinh, kính xây dựng, vôi, vật liệu chịu lửa, trước khi chấp thuận chủ trương đầu tư, các cơ quan cần xem xét kỹ về năng lực của chủ đầu tư, cân đối cung cầu chủng loại sản phẩm hàng hóa trên địa bàn và khu vực.

Đồng thời lấy ý kiến của Bộ Xây dựng và thẩm định công nghệ theo quy định về chuyển giao công nghệ. Đối với các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm VLXD thông thường (gạch đất sét nung, vật liệu xây không nung, đá, cát xây dựng…) thì tuân thủ quy định tại Quyết định 567/2010 của Thủ tướng về phê duyệt chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020; Chỉ thị số 10/2012 về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung…

Đối với dự án đầu tư mới, đầu tư cải tạo thì lựa chọn công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại, tiêu hao nguyên - nhiên liệu, năng lượng thấp, góp phần tiết kiệm tài nguyên khoáng sản và tuân thủ các yêu cầu của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đối với các dự án đầu tư sản xuất VLXD sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước thì gắn với quy hoạch vùng nguyên liệu và đảm bảo khả năng đáp ứng nhu cầu nguyên liệu của từng dự án.

Lãnh đạo TP cũng giao Sở Xây dựng kiểm tra và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nghiêm Thông tư số 19/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa VLXD, mã số QCVN 16:2019/BXD (có hiệu lực từ ngày 1-7-2020, thay thế Thông tư số 10/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa VLXD và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy); xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và hàng hóa VLXD lưu thông, sử dụng trên thị trường.

TP cũng giao Cục Hải quan TP tăng cường kiểm tra chuyên ngành tại các cửa khẩu khi nhập khẩu các loại sản phẩm hàng hóa VLXD theo Thông tư 19/2019 nhằm ngăn chặn các sản phẩm, hàng hóa VLXD không đạt tiêu chuẩn chất lượng nhập vào trong nước.

PHAN LÊ

Tin cùng chuyên mục