Cải cách hành chính

Quận 1 nâng cấp, đồng bộ dịch vụ công trực tuyến

SGGPO
Ngày 11-11, UBND quận 1 tổ chức ra mắt công trình nâng cấp, đồng bộ dịch vụ công trực tuyến tại UBND 10 phường, tích hợp liên thông dữ liệu quận – phường với trục liên thông dữ liệu LGSP (nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu) của TP.

Đây là một trong những giải pháp nhằm tối ưu hóa chất lượng, tốc độ cung ứng dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp, thực hiện nhiệm vụ chung của UBND TPHCM trong việc xây dựng Chính quyền điện tử - Đô thị thông minh.

Quận 1 nâng cấp, đồng bộ dịch vụ công trực tuyến ảnh 1 Người dân trải nghiệm tương tác các dịch vụ công trực tuyến được đồng bộ tại 10 phường

Theo đó, UBND quận 1 triển khai đồng bộ 25 thủ tục hành chính tại 10 phường và tích hợp liên thông dữ liệu quận-phường với trục liên thông dữ liệu LGSP của TP sẽ giúp người dân và doanh nghiệp có thêm kênh để tiếp cận các thủ tục hành chính, dễ dàng tra cứu các thủ tục hành chính khi có nhu cầu; đồng thời có thể kiểm tra thời gian giải quyết hồ sơ của các cơ quan hành chính đang thụ lý giải quyết. Bên cạnh đó, việc tích hợp, đồng bộ các dữ liệu góp phần giúp người đứng đầu các đơn vị kiểm soát được tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn; giám sát được việc triển khai áp dụng các quy trình ISO, phát huy được các quy trình nội nghiệp của cơ quan hành chính cấp phường, đảm bảo công khai, minh bạch đáp ứng và tăng sự hài lòng người dân, doanh nghiệp.

Quận 1 triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong giải quyết thủ tục hành chính từ năm 2004 với 6 thủ tục gồm: lĩnh vực kinh tế với thủ tục Đăng ký kinh doanh; lĩnh vực Hộ tịch và lĩnh vực Lao động với thủ tục Khai trình sử dụng lao động qua mạng. Đến nay, UBND quận 1 tiếp tục đầu tư và đã triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho 40 thủ tục hành chính cấp quận ở 8 lĩnh vực: Kinh tế, Lao động; Đô thị; Nội vụ; Giáo dục; Hộ tịch; Y tế và Văn thư - Lưu trữ.

Dịp này, UBND quận 1 cũng ra mắt “Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận 1” và “Cẩm nang văn hóa giao tiếp - ứng xử trong gia đình và cộng đồng”. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp gắn với xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi nhiệm vụ. 

THU HƯỜNG

Tin cùng chuyên mục