Bút Sài Gòn

Phỏng vấn một bàn tay

SGGP

- Thưa anh, “lót tay” nghĩa là gì? Tay cỡ nào mới được lót, hay có thể lót tán loạn bùng binh?

- Từ ngữ dân gian luôn có tính khái quát. Tay là chỗ kết thúc hành vi giao - nhận khi làm tiền, hay còn gọi là tham nhũng. Lót tay để giải quyết cho êm, để cái chuyện liên quan đến công quyền được ro ro thông suốt. Như vậy, dứt khoát cái tay được lót phải là tay người có quyền ở cơ quan hoặc doanh nghiệp Nhà nước. Tay dân thường ai lót làm chi.

- Rõ ràng hối lộ là việc vi phạm pháp luật, tại sao nó lại trở thành phổ biến? Rất không bình thường, khi câu đúc kết này lại trở thành châm ngôn cửa miệng: “Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”?

- Mọi thứ hình thành đều do tích lũy. Vi phạm ở một phạm vi nhỏ không bị trị, nên lây lan rộng ra. Khi thậm thụt trở nên công khai, pháp luật nhiều khi chỉ mang tính… ví dụ! Khi lót tay trở thành một phản xạ của số đông, những ai không lót sẽ bị kỳ thị. Mà nếu một thứ như lót tay trở thành bình thường, chốn công quyền sẽ dễ đồng nghĩa với nơi kiếm chác. 

- Vậy giải pháp nào để bàn tay mần công vụ không trở thành bàn tay vặt chỗ này, véo chỗ kia?

- Chỉ cần áp dụng luật cho nghiêm, không có vùng cấm. Nếu những cậu Hai, anh Tám, mợ Tư làm bậy mà không bị sao cả, thì pháp luật cũng chỉ là chuyện… bó tay!

 

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục