Video

Phòng dịch Covid-19: Phải rửa tay thường xuyên

SGGPO

Để phòng chống dịch Covid-19, cả cộng đồng cần thực hiện rửa tay thường xuyên và  bất cứ lúc nào thấy bẩn. Rửa tay phải bằng xà phòng.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục